Començament campanya de recompte de personal de l’administració local 2018

Els ens locals han de trametre abans del 5 de febrer de 2018, a través d’EACAT, els recomptes del seu personal i dels seus organismes dependents, a data 1 de gener de 2018.