Suport en els processos selectius de les policies locals

Els processos de selecció per l’accés i la promoció de les policies locals consten, entre d’altres, de proves psicotècniques que han de dur-se a terme amb l’assessorament de personal tècnic especialitzat.

El tràmit permet sol·licitar a l’ISPC aquest assessorament. En el cas d’acceptar la realització del servei, el tribunal de selecció rep un informe de resultat de les proves psicotècniques protegit amb paraula de pas.

És important que les persones autoritzades a l’Ajuntament per a realitzar aquest tràmit ocupin llocs de treball que garanteixin la confidencialitat i la seguretat de la informació.