Subvenció per al desenvolupament d’espais de recerca de feina

S’obre la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a la seva incorporació al mercat laboral mitjançant dos serveis:

  • Recerca activa de feina: té per objectiu la inserció laboral de les persones participants utilitzant una metodologia activa en la que es fomenta l’autonomia de cada persona i s’incentiva i es motiva les persones participants per presentar el màxim de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l’adequació del seu perfil a les demandes de les empreses.
  • Eines informàtiques: té per objectiu l’assoliment de l’autonomia necessària en l’ús de les eines informàtiques emprades en la recerca de feina per optimitzar la participació en l’espai de recerca.

El període per a la presentació de sol·licituds va del 5 al 15 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Per a més informació podeu consultar les seves bases reguladores.