La sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions s’incorpora a EACAT

Avaluació_ambiental

Els ens locals disposen d’un nou tràmit per fer la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions. Aquesta sol·licitud és vàlida tant per sol·licitar l’avaluació ambiental estratègica simplificada que dóna lloc al informe estratègic ambiental, com per sol·licitar l’avaluació ambiental estratègica ordinària que dóna lloc al document d’abast.

El nom del tràmit és “Sol·licitud inici procediment d’avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions” i podeu accedir-hi des de la pestanya Territori i urbanisme o bé des de el Catàleg de tràmits dins del servei TES – Tramitació d’actuacions en l’àrea d’urbanisme.