Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documental (CNAATD); podeu fer diversos tràmits

Els organismes de l’Administració local ja podeu realitzar diversos tràmits relacionats amb la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documental (CNAATD).

Trobareu disponibles a EACAT els serveis, relacionats amb la CNAATD, següents:

  • CLT – CNAATD – Proposta TAAD
  • CLT – CNAATD – Comunicació prèvia destrucció doc.
  • CLT – CNAATD – Actualització TAAD
  • CLT – CNAATD – Anul·lació TAAD
  • CLT – CNAATD – Destrucció de documentació en mal estat