Compensacions econòmiques per retribuir determinats càrrecs electes, podeu trametre el certificat justificatiu del 2016

Del 2 al 31 de gener de 2017, ambdós inclosos, els ajuntaments als quals, en el marc de la convocatòria 2016, se’ls hagi atorgat, mitjançant la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria, i la Resolució de 5 d’agost de 2016 de la directora general d’Administració Local, una compensació econòmica per retribuir determinats càrrecs electes locals hauran de justificar a través de la plataforma EACAT el lliurament d’aquestes compensacions als càrrecs electes corresponents. A aquests efectes, a EACAT, en el termini esmentat, disposaran del model de certificat que hauran de trametre.