e-Contractació: intervenció programada per publicació de nova versió de la PSCP (27/12/2017 16:00h – 20:00h)

A les 16:00 hores d’avui està planificada una intervenció a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per la posada en marxa de la versió 6.13 del servei.

Aquesta intervenció no hauria d’implicar un tall del servei i tindrà una durada prevista de 4 hores.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.