Com poden ajudar les Dades Obertes a les Ciutats Intel·ligents?

Les Dades Obertes són una part essencial de la creació de les Smart Cities, i més en un context de concentració de la població a les ciutats (segons Nacions Unides un 50% de la població mundial viu en entorns urbans, i la ràtio augmentarà en els propers anys).

El següent article enumera deu exemples per a demostrar la importància de les dades obertes per a ciutats intel·ligents, centrats en aspectes com el transport, el turisme i el desenvolupament , l’accessibilitat, la sostenibilitat o la interoperabilitat…. I conclou que una de les millors virtuts de la utilització de Dades Obertes és el seu gran potencial per la  enorme transversalitat que aporten en qualsevol aspecte d’una ciutat, des de la gestió a l’administració pública fins al control de la qualitat de l’aire o el turisme.