Per tasques de manteniment del servei e.FACT, entre les 15:00 hores i les 17:00 hores del dia 13/12/2017 es farà una aturada tècnica programada que afecta al funcionament del servei.

Per aquest motiu, durant les tasques de manteniment, no funcionarà el Portal de receptor de factures, les bústies de lliurament de factures i tampoc el canal SFTP.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e.FACT.