Certificat d’inscripció al Cens d’abocaments (H0398)

 

A partir d’avui està disponible el servei: ACA- Certificat d’inscripció al Cens d’abocaments (H0398), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.