e-Contractació: incidència resolta en l’accés i funcionament de la PSCP (20/11/2017, 15:20 – 16:10 h)

La incidència que afectava a Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) ha estat resolta i el servei torna a estar operatiu a hores d’ara.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport d’e-Contractació.