Utilitzeu la tramesa genèrica en els casos d’hetereogeneïtat en les dades obtingudes a través de la PICA, corresponents a consultes de dades del Padró

Els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, per a la tramitació d’alguns procediment necessiten realitzar consultes al Padró d’habitants dels ajuntaments de Catalunya. Aquestes consultes s’emmarquen dins del que estableix l’article 28.2. de la Llei 39/2015 amb relació a què “els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol administració, quan l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consulti o sol·liciti”.

En no ser homogènia la gestió del padró d’habitants s’ocasionen incongruències en les dades, obtingudes a través de la PICA. Tradicionalment, la solució era requerir al ciutadà les dades del padró, però això implicava una gran quantitat de sol·licituds als ajuntaments entre d’altres problemes.

Per tal de no sol·licitar al ciutadà cap document que ja obra en mans de l’Administració, es proposa que el requeriment d’informació dels departaments de la Generalitat de Catalunya als diferents ajuntaments o gestors del Padró es faci utilitzant la tramesa genèrica d’EACAT.

De fet, ja fa temps que qualsevol comunicació entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals es fa a través d’aquesta plataforma. Així, doncs, l’eina que cal utilitzar a aquest efecte és la tramesa genèrica sempre que no existeixi un servei específic per fer-ho.

La tramesa genèrica és un tràmit pensat perquè qualsevol ens pugui enviar una tramesa per comunicar-li telemàticament tot allò que no té un servei específic, o sigui , que la tramesa genèrica dóna cobertura a tots aquells procediments que no tenen definit un tràmit específic a la plataforma EACAT.

Comentaris

 • Bon dia
  Em pregunto com es fa la gestió del canvi de tot plegat. Si deixo de demanar justificants de padró a la ciutadania de tràmits en els que fem de intermediari, els departaments de la Generalitat quan rebin la documentació sense el justificant de padró tramitaren les nostres peticions ? O hem de parlar previament amb els diferents departaments de la Generalitat (Educació, Benestar Social, etc) cada ajuntament de forma independent per assegurar-nos que ho tramitaran ?

  • pmatllo ha dit:

   Benvolguda Isabel,

   En la notícia es fa referència a les consultes que els departaments de la Generalitat de Catalunya fan als gestors del Padró mitjançant la tramesa genèrica d’EACAT. Per tant, són sol·licituds que fan els departaments als gestors; i no són sol·licituds dels ajuntaments als departaments. Els gestors del Padró (siguin ajuntaments o diputacions) hauran de respondre a aquestes sol·licituds mitjançant, també, la tramesa genèrica d’EACAT.

   En tot moment, s’està referint a aquelles consultes fetes a través de la PICA, amb un retorn de dades incongruents. I, per tal d’evitar sol·licitar al ciutadà la informació de què disposen els ens gestors del Padró, es busca una solució ajustada a llei, que és la següent i que ja s’ha especificat: la sol·licitud, per part dels departaments de la Generalitat als diferents gestors del Padró, d’aquelles dades del Padró que, després d’haver-se fet la consulta pertinent al Padró, a través de la PICA, hagi retornat dades incongruents.

   Per tant, no creiem que hagueu de parlar prèviament amb cap departament, ja que quan un departament de la Generalitat de Catalunya necessiti que li faciliteu dades del Padró us farà una sol·licitud en aquest sentit.

   Gràcies per la vostre pregunta.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *