VÀLid: incidència resolta en l’accés al servei (14/11/2017, 10:30h)

La incidència al servei VÀLid que generava lentituds que podrien arribar a impossibilitar l’accés, ha estat resolta al voltant de les 10:30 hores. El servei funciona amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport