Intervenció programada (31/10/2017 23:50h)

A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment a la base de dades, els serveis de Via Oberta, es veuran interromputs el dia 31/10/2017 a les 23:50 hores. La durada estimada de la intervenció és de 30 minuts.

A causa d’aquesta intervenció, es demana evitar realitzar les consultes següents fins un cop acabada la intervenció:

  • Registre de la propietat
  • Registre mercantil
  • Col·legis professionals
  • Qualsevol consum de lots (Via oberta – Lots) o consums asíncrons (per integradors)

Es demana evitar consums perquè la tasca de manteniment a base de dades implicarà pèrdua d’informació si la resposta de l’emissor de dades no ha arribat abans de la intervenció.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Via Oberta.