Registre de vehicles i conductors (ATEX4)

El servei “Registre de vehicles i conductors (ATEX4)” que inclou la consulta de les dades d’un vehicle, d’una persona i d’una per filiació, ja no reben el suport de la Direcció General de Trànsit (DGT).

No obstant, la DGT va posar en marxa la cinquena versió de l’Accés Telemàtic d’Externs (ATEX 5), incorporant dades sobre vehicles que fins aquell moment no es recollien i donant major compliment als paràmetres legals relatius a la protecció de dades.

Per aquest motiu, el Consorci AOC ha procedit a adaptar la versió que estava fent servir a la nova versió ATEX5. En aquest sentit, s’ha començat a migrar a tots els ens que estaven autoritzats i consumien els serveis del Registre de Vehicles i conductors a través del portal EACAT. Aquest canvi no impactarà als usuaris que facin consultes des del portal d’EACAT, els quals únicament veuran tancades les modalitats que venien consumint fins al moment i accessibles les noves modalitats corresponents a les que tenia autoritzades:

  • Dades d’un vehicle (ATEX5): On s’ofereixen les dades d’un vehicle mitjançant la consulta Aquesta modalitat permet consultar les dades d’un vehicle a partir de la Matrícula/bastidor/nivel del mateix. (ATEX_CONSULTA_VEHICLE)
  • Dades del titular d’una autorització de conducció (ATEX5): Aquesta modalitat permet consultar les dades del titular d’una autorització de conducció, sigui persona física o jurídica, a partir del seu document identificador. (ATEX_CONSULTA_PERSONA)

No obstant, pels ens consumidors dels serveis de la DGT que es troben integrats mitjançant serveis web han de començar a realitzar de forma urgent les tasques d’adequació al nou entorn, donat que la DGT ha avançat la discontinuació de la prestació del servei d’ATEX4 al proper mes de desembre de 2017.

En concret, cal fer els canvis de missatgeria i de modalitats que podeu trobar al document d’integració del servei Via Oberta – DGT – ATEX.

Per autoritzar-vos els canvis a Preproducció i Producció, o per resoldre qualsevol dubte, podeu obrir una petició de suport d’integració.

Per aquells ens que ja esteu integrats a la nova versió d’ATEX5, ja disposeu de la nova versió del servei de la DGT.

Com s’ha indicat, aquestes canvis afecten als ens integrats mitjançant serveis web però no als usuaris que fan les consultes des del portal d’EACAT.