El registre d’entrades i sortides de la Generalitat de Catalunya, S@RCAT, no estarà disponible el 25 d’octubre de 14 a 21 h.

El proper dimecres, 25 d’octubre, de 14 a 21h no es podran realitzar registres contra la Generalitat de Catalunya perquè no estarà operatiu el seu registre d’entrades i sortides, S@RCAT. El motiu és que estan previstes tasques de desplegament que impliquen que no estigui disponible durant el dia i l’horari esmentats.

Això comporta que no es puguin presentar factures electròniques, tràmits en línia, emetre notificacions electròniques o fer efectiva qualsevol aplicació que suposi un registre contra S@RCAT. Per això us demanem que no realitzeu aquestes accions dins de l’horari establert.

Finalment aquesta acció ha quedat ajornada fins a nou avís.