iArxiu: afectació al servei (11/10/2017, 08:30h)

S’han detectat alguns errors puntuals que podrien afectar al funcionament de l’iArxiu. Els tècnics estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’iArxiu.