La tramesa genèrica és la via de comunicació dels ens locals amb els departaments de la Generalitat i els seus organismes dependents

 

Qualsevol comunicació entre els ens locals i la Generalitat de Catalunya es fa a través d’EACAT. Així, doncs, l’eina que cal utilitzar a aquest efecte és la tramesa genèrica sempre que no existeixi un servei específic per fer-ho.

La tramesa genèrica és un tràmit pensat perquè qualsevol ens local pugui enviar una tramesa per comunicar-li telemàticament tot allò que no té un servei específic, o sigui , que la tramesa genèrica dóna cobertura a tots aquells procediments que no tenen definit un tràmit específic a la plataforma EACAT.