Servei per sol·licitar vocals per als tribunals de selecció de policies locals o vigilants municipals

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) designa les persones (titulars i suplents) que l’han de representar com a vocals en els tribunals d’oposició i perquè participin en les funcions d’aquests tribunals per a l’accés a totes les categories de policies locals i vigilants municipals.

El Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals estableix que un terç dels membres dels tribunals d’oposició ha de ser integrat per personal del Departament d’Interior i, com a mínim, una persona en representació de l’ISPC (art.8.c) del Decret 233/2002, de 25 de setembre).

L’EACAT té un servei a banda per sol·licitar els representants de la Direcció General d’Administració de Seguretat en els mateixos tribunals.