Validador: resolta l’afectació en les validacions de certificats (20/09/2017; 10:30 h.)

Els problemes de validació de certificats FNMT Clase 2 CA han estat resolts i des d’aproximadament les 10:30 hores d’avui, es realitzen correctament.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.