EACAT: Incidència detectada i resolta en la generació de PDF’s (13/09/2017, 13:30h – 13:50h)

S’ha detectat  una incidència a la plataforma EACAT que no permetia la correcta generació de PDF’s , afectant tant a la descàrrega de PDF’s d’EACAT Tràmits, a la tramitació de PDF’s  autoenviables (enviament a través del botó del propi PDF o de la finestreta de registre) com a  la generació de PDF’s de resposta del servei  Via Oberta.

La incidència s’ha detectat al voltant de les 13:30 i ha estat resolta a les 13:50. A hores d’ara els serveis funcionen amb normalitat.

Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.