Validador: Afectació al servei a causa d’incidència a @firma (12/09/2017, 09:52)

A causa d’una incidència al validador @firma es veuen afectades les validacions de certificats de FNMT i certificats no classificats.

Tan aviat des d’@firma ens informin de la resolució de la incidència us ho comunicarem a través d’aquest mateix blog.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.