Subvencions per donar suport a actuacions de cooperació al desenvolupament


S’ha publicat la convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a actuacions de cooperació al desenvolupament, destinada a les universitats públiques o centres de recerca adscrits a una universitat pública i als ens locals catalans.

La línia 1 d’aquestes subvencions te per objecte el suport a actuacions i iniciatives vinculades al desenvolupament.

Les sol·licituds es presentaran a través a través del Portal de Tràmits.