EACAT Tràmits: incidència detectada en la validació de PDF’s autoenviables i finalització dels tràmits (17/07/2017,08:00h)

S’ha detectat una incidència que està afectant a la validació dels PDF’s autoenviables i la finalització dels tràmits a través d’EACAT.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’EACAT.