Auditoria al servei “Consulta de dades d’identitat”

En el marc de les auditories realitzades per la Direcció General de la Policia del Ministeri de l’Interior de les consultes de les dades d’identitat que rep el seu sistema de Via Oberta, s’ha detectat que alguns dels consums de la modalitat de “consulta de dades d’identitat” que s’han realitzat en els últims mesos són incorrectes.

Segons el cedent de les dades, les anomalies poden revestir de suficient gravetat com perquè l’emissor plantegi la possibilitat que, de no quedar suficientment justificades, fos procedent la suspensió del servei per a les aplicacions i/o organismes causants d’aquests mals usos. El Consorci està treballant amb els organismes implicats per a que aquesta incidència quedi degudament justificada.

No obstant, s’ha considerat necessari recordar a tots els consumidors d’aquest servei els requeriments d’ús del mateix per minimitzar el número d’incidències i garantir que les comunicacions de dades entre les administracions públiques es realitzen amb ple respecte a les seves condicions d’ús. 

Consulta de dades d’identitat per pantalles

Consulta de dades d’identitat. Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de:

 • Document identificador* (NIF o NIE) (obligatori)
 • Sexe* (obligatori)

Consulta de dades d’identitat per LOTS

La consulta per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer de resposta.

Fitxer de consulta

 Les dades que s’han de posar dins del fitxer per fer la consulta de dades d’identitat són les següents:

Dades obligatòries

 • Tipus Documentació* del titular que es vol consultar (DNI o NIE)
 • Documentació*: Número de documentació del titular (DNI o NIE) que es vol consultar
 • Primer cognom* o Any de Naixement* del titular que es vol consultar
 • Número d’expedient*: Número d’expedient propi de l’ens que justifica la consulta

 Dades opcionals

 • Nom del titular que es vol consultar
 • Segon cognom del titular que es vol consultar
 • Número de suport: TIE del titular que es vol consultar

Cal recordar que els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Ara bé, els camps primer cognom i any de naixement són complementaris, és a dir, només és obligatori informar-ne un d’ells”

Les dades s’han de posar dins d’un fitxer csv en l’ordre que s’indica a continuació.  que es vol consultar.

 1. Tipus Documentació*: (DNI/NIE)
 1. Documentació*: Número del DNI o NIE
 2. Nom: Nom del titular que es vol consultar
 3. Cognom1*: Primer cognom del titular que es vol consultar
 4. Cognom2: Segon cognom del titular que es vol consultar
 5. Any de naixement*: Any de naixement del titular de la consulta
 6. Número de suport: TIE del titular de la consulta
 7. Número d’expedient: Número d’expedient de la consulta (propi de l’ens)

Per carregar el fitxer cal anar a Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu el tipus de consulta “Identitat sense dades de residència” i pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. Finalment feu “Envia consulta”.

Per tant, us preguem que sigueu màximament curosos en els consums d’aquest servei i, en general, en el consum de tots els productes, tenint en compte les obligacions dels requeridors i també en emplenar els camps de consulta de les diferents modalitats dels productes.