L’Oficina Antifrau de Catalunya habilita un correu electrònic per a facilitar les denúncies anònimes

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha habilitat una bústia de denúncies (bustiaoac@gencat.cat) que permet als ciutadans denunciar, mitjançant una adreça electrònica anònima, els actes de corrupció dels quals tingui coneixement sense revelar la seva identitat. Es tracta d’una bústia de correu electrònic que es troba a disposició de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

Les denúncies es poden presentar pels canals de correu electrònic, presencialment o fax, sense que la persona denunciant hagi d’identificar-se, excepte a través del formulari actual de la seu electrònica on cal la signatura digital. L’Oficina Antifrau està treballant per a habilitar un formulari electrònic anònim,  totalment segur amb elements addicionals de seguretat, per a poder rebre les denúncies.

Per a l’estudi de la denúncia el més important és la versemblança dels fets exposats, no la seva procedència. Tot i que des de l’Oficina Antifrau de Catalunya s’encoratja el denunciant a identificar-se per tal que es pugui ampliar la informació i per facilitar la tasca d’investigació.

En aquest sentit, tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament al denunciant o informant de bona fe.

Quan l’Oficina tingui coneixement que el denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies, el director de l’Oficina promourà o exercirà, davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, en deixarà constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

L’Oficina Antifrau de Catalunya és una institució independent, que treballa per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.