Aturada tècnica dels serveis SEU-e, Transparència i e-TAULER

Us informem que a causa de tasques de manteniment tècnic, els serveis SEU-e, Transparència i e-TAULER no estaran disponibles ni al portal ciutadà ni a l’entorn de gestió de l’empleat públic i, en el cas d’e-TAULER, tampoc a través de serveis web en el següents intervals:
1. Entre les 00:00 hores del dia 19/08/2017 i les 23:59 hores del dia 20/08/2017.
2. Entre les 18:00 hores del dia 25/08/2017 i les 07:00 hores del dia 28/08/2017.
Us suggerim que, amb l’antelació que considereu oportuna i durant l’afectació, aviseu d’aquesta aturada tècnica al vostre web corporatiu en termes semblants.
A nivell ciutadà, quinze dies abans de la primera aturada, apareixerà una finestra amb un missatge de manera automàtica en accedir-se a qualsevol pàgina de SEU-e, Transparència i e-TAULER, que un cop tancada per l’usuari no tornarà a aparèixer. Aquest mateix missatge també l’incorporarem de la mateixa manera a l’entorn de l’empleat públic.

En el cas concret d’e-TAULER, a més de tenir en compte aquestes afectacions en calcular els terminis d’exposició publica dels vostres anuncis, us recordem que, com a mesura correctiva, aquest servei disposa d’una funcionalitat que, si ho considereu necessari, permet d’ampliar els terminis d’exposició pública dels anuncis ja publicats que puguin veure’s afectats per aquesta aturada tècnica. Al respecte, podeu consultar aquesta FAQ.
Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.