SOC – Programa Treball i Formació (TRFO 2017)

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per presentar les sol·licituds de subvencions destinades a la contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació 2017.

Línies de subvenció:

  • PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • DONA: dones en situació d’atur. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.
  • COOR: accions de coordinació i suport tècnic. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada, 7 o 12 mesos.

Les entitats beneficiàries que poden participar-hi es determinen a la distribució territorial que consta a l’annex 2 de la resolució de convocatòria.

L’objecte és subvencionar els contractes de treball d’una durada de 6 ó 12 mesos a jornada completa, en funció del col·lectiu establert a la convocatòria, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d’una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa.

L‘import màxim destinat a la concessió de les subvencions és de 53.457.040,00 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds va del 16 de setembre al 5 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

Per a més informació podeu consultar les bases reguladores d’aquestes subvencions.