Validador: degradació del servei de validació de certificats a través de la plataforma @Firma (13/06/2017; 12:00h.))

A causa d’una degradació dels serveis de validació a través de la plataforma @Firma, alguns certificats, com els emesos pel prestador de serveis de certificació FNMT i altres no classificats, que des de l’AOC validem a través d’aquesta plataforma, poden tornar errors en aquest sentit.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.