Vàlid: intervenció programada per aplicació de millores al servei (08/06/2017; 7:30h)

La intervenció programada per aplicació de millores al Vàlid comunicada no va finalitzar correctament i s’ha tornat a realitzar aquest matí amb èxit. Les millores indicades ja estan aplicades al servei:

1.- Punt 3.1 – Dades de l’usuari validat: En aquest servei REST (getUserInfo), en la resposta en format JSON, s’afegeix el camp companyId per tal d’informar, en cas d’autenticació amb certificat digital, el CIF vinculat al certificat.

2.- Punt 3.1 – Dades de l’usuari validat: En aquest servei REST (getUserInfo), en la resposta en format JSON, el camp ja existent method retorna com a mètode d’autenticació emprat per l’usuari idcatmobil i abans idcatsms. La resta de valors segueixen prenent el mateix valor que abans.

3.- Punt 4 – Operacions de signatura ordinària: possibilitat de generar la versió imprimible en PDF de l’evidència de la signatura ordinària. (adjuntem exemple)