Vàlid: intervenció programada per aplicació de millores al servei (07/06/2017; 7:30h)

Dimecres 07/06/2017 es realitzarà una intervenció al servei Vàlid  a les 7:30h del matí per aplicar les millores destacades a sota. Aquesta intervenció implicarà un tall de servei de 30 minuts.

Les millores son les següents:

1.- Punt 3.1 – Dades de l’usuari validat: En aquest servei REST (getUserInfo), en la resposta en format JSON, s’afegeix el camp companyId per tal d’informar, en cas d’autenticació amb certificat digital, el CIF vinculat al certificat.

2.- Punt 3.1 – Dades de l’usuari validat: En aquest servei REST (getUserInfo), en la resposta en format JSON, el camp ja existent method retorna com a mètode d’autenticació emprat per l’usuari idcatmobil i abans idcatsms. La resta de valors segueixen prenent el mateix valor que abans.

3.- Punt 4 – Operacions de signatura ordinària: possibilitat de generar la versió imprimible en PDF de l’evidència de la signatura ordinària. (adjuntem exemple)