e-TRAM: incidència detectada al servei (26/05/2017 12:10 h.)

S’ha detectat una incidència que afecta a l’accés i funcionament del servei e-TRAM tant a la part de gestió dels treballadors públics com la part d’accés al ciutadà. Els tècnics estan treballant per resoldre-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-TRAM.