e-NOTUM: incidència detectada en l’enviament de notificacions (23/05/2017 )

S’ha detectat una incidència que podria afectar a l’enviament de notificacions/comunicacions a través de l’e-NOTUM. Els tècnics estan treballant per solucionar-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’e-NOTUM.