La transformació de les administracions públiques a través de les xarxes socials digitals: desig o realitat?

“Administracions públiques d’arreu del món han incorporat les xarxes socials digitals com a eines per millorar la relació amb la ciutadania i potenciar el govern obert. En efecte, aquestes tecnologies socials ofereixen la possibilitat de la comunicació bidireccional i podrien contribuir a crear unes administracions públiques més horitzontals, permeables i perceptives.

En el cas espanyol, se n’observa una difusió molt elevada als tres nivells de l’Administració. Tanmateix, la realitat, contrastada amb dades, ens mostra que encara que da molt camí per fer si es volen assolir les grans expectatives que aquestes eines han generat.”

Aquest és l’inici de l’article escrit per Francisco Rojas Martín* a partir de les dades extretes d’una recerca doctoral en curs sobre l’ús de les XSD a les administracions públiques espanyoles. Podeu llegar l’article complet al Butlletí de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE

*Francisco Rojas Martín, investigador del Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i cofundador de NovaGob, la xarxa social de l’Administració pública