e.FACT: intervenció programada per desplegament de nova versió (03/05/2017, 16:00h.)

El proper dimecres 03 de maig es desplega una nova versió de l’e.FACT que inclou l’activació de les validacions que restaven pendent d’activar tal i com es va informar el passat 15 de març (enllaç).

Les validacions que s’activen a l’e.FACT, com a punt general d’entrada de factures, són les següents:

  • RCF06002: En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015
  • RCF06003: En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser la suma del coste total más la suma de recargos menos la suma de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015
  • RCF06005: En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015

Trobareu més informació sobre la totalitat de les validacions en el següent enllaç

Aquesta intervenció no implica tall de servei i per tant el servei d’e.FACT funcionarà amb normalitat. Està previst que aquest canvi es realitzi a les 16.00.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e.FACT