Justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2016

El període de justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2016 comença el dia 2 de maig de 2017 i finalitza el 31 de maig de 2017.

El fitxer PDF de justificació econòmica de l’Interventor/a per a la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa, el fitxer excel del model de costos detallats de SAD Dependència, i el fitxer PDF de modificació / correcció de les dades de SAD Dependència reportades a RUDEL, estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.