Els cinc eixos principals del Pacte Nacional per a la Societat Digital

El Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Localret van signar el passat 24 d’octubre de 2016 el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb l’objectiu d’unir esforços i sumar sinèrgies i recursos per donar millor resposta al ciutadà i a les administracions i situar Catalunya en referent internacional davant els reptes de la revolució digital.

A partir de l’acord signat, Govern, diputacions i entitats municipalistes es comprometen a treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn a cinc àmbits bàsics d’actuació:

El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència internacional.

 

El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.

 

L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

 

L’impuls d’una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les administracions catalanes, que vagi més enllà de l’extensió de l´ús de tecnologies digitals per aprofitar-ne el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més àgil, senzilla i eficaç.

 

El desenvolupament de la Indústria 4.0, tot difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

 

Podeu consultar aspecte específic d’aquest pacte al web del Pacte Nacional per a la Societat Digital.