e.FACT: incidència detectada en l’actualització d’estats de les factures (04/04/2017, 10:20 h.)

Us informem que s’ha detectat una incidència al servei e.FACT que està endarrerint el procés d’actualització dels estats de les factures.

Els tècnics dels servei estan treballant per solucionar-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e.FACT.