Localització temporal de l’indicador “Els meus tràmits” d’EACAT

Temporalment l’indicador “Els meus tràmit” només serà accessible des de la pantalla de “Tràmits” d’EACAT. Properament, s’incorporarà aquest indicador novament a la pantalla d’Inici”.