Informe de l’activitat de l’AOC (febrer 2017): e-NOTUM i e-TRAM, a la part alta de la classificació

El mes de febrer ha estat el millor de la història dels dos serveis: l’e-TRAM ha sobrepassat els 11 mil tràmits i l’e-NOTUM els 53 mil. Pel que fa al primer, els ajuntaments més actius han estat els de Tarragona , Roses i la Roca del Vallès i el tràmit més emprat, la instància genèrica, ha suposat un 84% del total de tràmits. Pel que fa a les notificacions, el 31% les ha dut a terme la Generalitat, el 15% l’Ajuntament de Barcelona i el 7% l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Cal destacar però, que el 51% de les notificacions les han dut a terme els ajuntaments catalans.

Encara que no ha assolit cap rècord, també ha estat un bon mes per a l’e.FACT que ha superat les 200 mil factures gestionades (35 mil més que el febrer de l’any passat). Els ens més actius han estat els ajuntaments amb més del 40% de les factures (sobretot Barcelona, Terrassa i Sabadell); per la seva banda, l’Institut Català de la Salut és l’ens que més factures electròniques gestiona, un 15% respecte el total.

Aquest mes tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, amb una mitjana del 99,8%

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Febrer 2017.