El web de pressupostos municipals, reconegut internacionalment

El web de visualització interactiva dels pressupostos municipals de Catalunya va ser un dels vint seleccionats per exposar al Congrés internacional Connect Socrata celebrat a Washington, que va reunir els principals usuaris de la plataforma Socrata de dades obertes d’arreu del món. D’entre la vintena de projectes finalistes només quatre van rebre un guardó gràcies a les votacions dels més de 200 assistents, la majoria dels quals són usuaris de la plataforma i es reuneixen per compartir experiències d’ús i aplicacions relacionades amb les dades obertes. A més del projecte català, també han rebut el distintiu tres projectes més de Chicago, Utah i San Bernardino, tots tres dels Estats Units.

Aquesta eina telemàtica que es nodreix del repositori de dades obertes de l’AOC, ha estat creada pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència – a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert- i permet cercar, comparar i conèixer l’evolució dels pressupostos dels municipis catalans.

Per accedir-hi només cal escriure el nom del municipi dels qual volem conèixer el pressupost. Un cop a dins, et permet cercar dades pressupostàries dels municipis, comparar, conèixer l’evolució de la despesa i establir rànquings. Les dades s’hi presenten de forma estructurada, ràpida, àgil i fàcils d’interpretar. El cercador també disposa de tres apartats més:

  • Compareu: Permet comprar el pressupost de diferents municipis. A la taula de comparació es poden afegir fins a tres municipis i es poden anar filtrant les partides i subpartides que es volen comparar. Per a cada comparació s’ofereix una visualització temporal de la partida, així com una taula on consultar la població de cada municipi, la despesa per habitant global i el de cada partida.
  • Rànquings: Permet aprofundir en una partida específica del pressupost per a analitzar la posició dels diferents municipis segons la despesa total o despesa per habitant, i comprovar d’un cop d’ull el percentatge sobre la despesa total. L’eina permet filtrar municipis d’acord amb la grandària, despesa o despesa per habitant. Es pot seleccionar qualsevol partida d’ingressos o despeses.
  • Mapes: Permet visualitzar sobre un mapa els diferents indicadors principals (despesa per habitant, despesa total, diferència d’execució i pressupost, habitants i deute viu), així com visualitzar cadascuna de les partides. D’aquesta manera es pot visualitzar sobre el mapa la distribució de despesa per a una partida específica per a poder obtenir informació general de forma ràpida.

La nova secció del Portal Transparència Catalunya suposa un gran pas en el compliment de les obligacions establertes per la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern. Després d’una primera etapa en què es van fer públiques totes les dades en format obert, la Secretaria de Transparència i Govern Obert ofereix ara la interacció amb la ciutadania a l’hora d’explicar els recursos públics municipals i de millorar la qualitat dels debats sobre els mateixos.