903 ajuntaments catalans ja disposen dels tràmits electrònics per iniciar la tramitació d’activitats empresarials

El passat mes d’agost de 2015 va finalitzar el termini que obliga, tal i com estableix la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, als ajuntaments a adherir-se a la Finestreta Única Empresarial. Des de llavors, 903 ajuntaments catalans ofereixen el servei FUE Local a les empreses dels seus municipis i queden pendents setze ajuntaments que han de finalitzar els treballs d’integració i posada en marxa d’aquest servei.

Assolir aquest nivell de compliment de la Llei ha estat possible gràcies a l’esforç i empenta que les administracions locals han tingut en els darrers mesos i, també, al suport i treball col·lectiu realitzat per diferents institucions. Pel que fa a l’AOC, els ajuntaments han comptat amb el Servei FUE Local (tant via solució e-TRAM com via integració amb solució pròpia), per a complir amb tots els requisits per esdevenir FUE. A la sessió ”Finestreta Única Empresarial: Ara obrir és més fàcil, ho sabies?” celebrada el passat 25 de gener en el marc del II Congrés de Govern Digital va quedar palesa aquesta voluntat de col·laboració que ha fet possible arribat a quest nivell d’assoliment de la FUE local.

Ara cal prioritzar l’impuls cap a les 28 administracions locals que encara no s’han adherit a la FUE perquè, tot i que només representen el 2% dels ajuntaments catalans, aglutinen el 24% del total de la població de Catalunya (1,7 milions de persones). Entre els ajuntaments que encara no s’han adherit a la FUE hi ha el de Barcelona, un ens amb el que s’està duent a terme un treball d’especial complexitat degut a la quantitat d’habitants que representa. Sitges, Valls i Arenys de Mar són altres dels ajuntaments que encara no s’han adherit a la FUE.

També resta pendent encara fer una campanya comunicativa massiva de la Finestreta Única Empresarial cap als empresaris i els seus intermediaris, tot i que la coincidència en el temps dels terminis d’adhesió obligatoris de la FUE amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, ens ha permès augmentar molt significativament els volums de tràmits electrònics en matèria d’activitat econòmica, en les administracions locals, tal i com podeu veure en el gràfic següent:

A aquestes xifres cal sumar-hi tots aquells tràmits que es realitzen amb solució pròpia en els ajuntaments integrats que no disposen d’e-TRAM, dades que us oferirem en breu.

Per a més informació, podeu consultar el balanç que el Govern ha fet sobre la implantació de la Finestreta Única Empresarial.

Evolutius i millores previstes
Pel que fa als tràmits s’està avançant en una versió millorada dels formularis que facilitarà la gestió de les notificacions i les comunicacions electròniques o postals, així com el dret dels ciutadans a no haver d’aportar documentació que estigui en poder de les administracions. Aquests canvis estaran disponibles a e-TRAM durant el segon trimestre de 2017.

Paral·lelament també s’ha avançat en un nou distintiu FUE que reflecteix més l’esperit del projecte. Aquest distintiu FUE el podeu trobar en diferents formats per tal de fer-lo servir en les vostres comunicacions.

A l’e-TRAM farem l’automatització d’aquesta imatge substituint l’actual baner de “Canal Empresa” per aquest nou.

A la plataforma Cerca Guiada de Tràmits hem realitzat, durant el mes de febrer, millores d’usabilitat per a enriquir el servei i funcionament d’aquesta eina.