EACAT Tràmits: incidència detectada en la generació del rebut de registre (01/03/2017, 14:00h.)

Us informem que s’ha detectat una incidència que endarrereix la generació dels rebuts de registre electrònic d’alguns assentaments creats a EACAT. Els rebuts de registre que no apareixen s’aniran creant en les properes hores.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.