S’obre el període de presentació dels projectes d’interès del Contracte Programa 2017

 

S’obre el termini per a la presentació de projectes d’interès en matèria de serveis socials, immigració, infància i adolescència, famílies, joventut, civisme, acció comunitària i polítiques d’igualtat del Contracte Programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb els ens locals.

El període comença el 19 de juny i finalitza el dia 30 de juny de 2017.