iArxiu: intervenció programada per canvi de certificat (15/12/2016 a PRE i 11/01/2017 a PRO)

El certificat de servidor (CDS en endavant) d’iArxiu, tant de l’entorn de preproducció com de producció, caduca el proper dia 13 de gener de 2017 i ens els propers dies procedirem a fer la substitució pels nous:

  • El dijous dia 15 de desembre es realitzarà el canvi de CDS en l’entorn de PREPRODUCCIÓ d’iArxiu
  • I el dimecres 11 de gener es realitzarà el canvi de CDS en l’entorn de PRODUCCIÓ d’iArxiu

En cap cas les intervencions suposen tall de servei.

Aquests certificats tenen una longitud de clau 2048 bits, i algorisme de hash SHA-256, i estan emesos des de l’EC-Sector Públic.

Es recomana a tots els clients d’iArxiu que consumeixen el servei per HTTPS, que comprovin si el seu sistema suporta l’intercanvi de claus amb els nous CDS d’iArxiu. Les possibles limitacions o impacte només es donen en aquells clients d’integració que utilitzin Java amb versions anteriors a la versió 1.5 i els clients .NET amb versions anteriors a la 1.1. amb sistema operatiu mínim Vista (desktop) o Windows Server 2003 (servidors).

Addicionalment, hauran de comprovar que en el trustore de certificats està inclòs la part pública del certificat de l’EC-Sector públic (us la podeu descarregar del següent enllaç). Cal tenir present, que en els clients d’integració d’exemple d’iArxiu que proporciona el Consorci AOC ja inclou un trustore amb totes les claus per si el voleu fer servir (tant per les proves a preproducció com a pel pas a producció podeu fer servir el mateix trustore de l’entorn de producció ja que el nou certificat CDS de preproducció s’ha emès des de l’EC-Sector pública de producció).

Per tant, caldria que tots aquests clients comproveu a partir del dia 15 de desembre que podeu continuar fent servir iArxiu en l’entorn de PREPRODUCCIÓ sense problemes. Cas que no, disposeu fins el dia 11 de gener per adaptar els vostres sistemes.

En cas de dubte o si teniu alguna incidència relacionada amb el canvi del certificat podeu contactar amb el Portal de suport a la integració.