Els ajuts a la gestió forestal sostenible es poden sol·licitar a través d’EACAT

fageda-jorda

S’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública, per al 2016, destinats a:

  • La redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal.
  • La xarxa viària per a la gestió dels boscos.
  • Les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.
  • La prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.
  • Les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 de gener de 2017, inclòs.

Trobareu més informació en la seva convocatòria.

Enguany, podeu tramitar les sol·licitud dels 4 annexos en un únic servei que trobareu a EACAT. Per tant, si voleu sol·licitar un ajut per a més d’un annex, heu de fer tantes trameses de sol·licitud com sol·licituds d’annexos diferents vulgueu presentar.

Els gestors d’EACAT trobaran aquest servei amb la denominació “ARP – Ajuts a la gestió forestal sostenible 2016”.