EACAT: incidència detectada en l’accés (18/11/2016 13:30h)

lego-endollant

Us informem que s’ha detectat una incidència que podria afectar a l’accés a EACAT i a les aplicacions que en depenen. S’està treballant per solucionar-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.

Aquesta incidència va quedar resolta durant el mateix dia en que es va produir.