La Generalitat i el món local signen el “Pacte Nacional per a una Societat Digital”

El Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Localret han signat el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb l’objectiu d’unir esforços i sumar sinèrgies i recursos per donar millor resposta al ciutadà i a les administracions i situar Catalunya en referent internacional davant els reptes de la revolució digital.

L’acte de signatura ha tingut lloc a la Torre de Collserola i ha comptat amb les intervencions de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el president de la Diputació de Girona, Pere Vila; el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; la representant de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Raquel Sánchez, i el president del Consorci Localret, Xavier Fonollosa.

Els cinc eixos del contingut del pacte són:

  • L’impuls d’una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les administracions catalanes, que vagi més enllà de l’extensió de l´ús de tecnologies digitals per aprofitar-ne el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més àgil, senzilla i eficaç.
  • El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència internacional.
  • El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.
  • L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
  • El desenvolupament de la Indústria 4.0, tot difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

pacteEl Pacte Nacional per a la Societat Digital respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital. Fruit d’aquest convenciment, Govern, diputacions i entitats municipalistes s’han compromès a treballar conjuntament i de manera consensuada, i comptar amb tots aquells actors socials que s’hi vulguin afegir.

Amb aquest Pacte, els signants també s’han compromès a convidar altres institucions públiques del país i institucions acadèmiques i professionals, a sumar-s’hi; a constituir grups de treball en cadascun dels cinc àmbits definits perquè preparin fulls de ruta i plans d’acció concrets; i a constituir una comissió de seguiment del Pacte Nacional amb l’objectiu de verificar periòdicament l’evolució de les línies d’actuació i objectius establerts.

Imatges: @gencat i @miquelBuch