La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és una reforma de la Llei 30/1992 destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la tramitació en paper.

Un cop analitzada aquesta llei, us oferim el Resum de l’impacte de la Llei 39/2015, un document que enumera de manera esquemàtica els punts de la nova llei que generen un canvi a partir d’ara, en el tractament de les notificacions, tant en paper com en format electrònic.  El document només pretén ser una guia de l’impacte de la llei 39/2015 sobre les notificacions. Bàsicament, aquests són els punts que tenen afectació:

Condicions generals per a la pràctica de notificacions:

 • Preferència de les notificacions electròniques i obligatorietat quan l’interessat estigui obligat a rebre-les
 • Requisits generals comuns de tota notificació (electrònica o no): tenir constància de recepció o accés
 • Exclusió expressa del mòbil i del correu electrònic com a mitjà de notificació , tot i que resulta obligatori usar-los com a eina complementària per enviar avisos de les notificacions.
 • Establiment de causes en què es pot escollir optar per mitjans no electrònics
 • Establiment de casos en què no es permet la notificació electrònica
 • Habilitació per consultar les dades sobre el domicili dels interessats que consten a les bases de dades de l’Institut Nacional d’Estadística

Pràctica de les notificacions en paper:

 • Dret a notificació paral·lela a través de la seu electrònica i possibilitat que la resta de notificacions es faci per mitjans electrònics per tal de potenciar-la.

Comentaris

 • Jaume Bosch ha dit:

  Bona tarda,
  Tot i haver de notificar en paper ara tenim l’obligació de fer igualment la notificació electrònica. Si no disposem de correu electrònic ni telèfon mòbil de l’interessat, en principi, no hi hauria problema perquè l’avís no té efectes jurídics, però com ho fem amb l’eina l’e-notum que té el correu electrònic com un camp obligatori?
  Gràcies!

 • Eugeni ha dit:

  Bon dia,
  tenim un dubte, potser una mica estrany i que no sé ben bé si és aquí on pertoca demanar-lo:
  en relació a l’acte administratiu que es notifica, el document en sí mateix, és indiferent que sigui una còpia signada i escanejada o ha de ser obligatòriament amb signatura electrònica?
  Moltes gràcies!

 • Mariona G ha dit:

  Bon dia. Em refereixo a les notificacions electròniques relacionades amb contractació administrativa. Fins ara quan fem servir l’e-notum se’ns demana que diguem si és un procediment de contractació o no. Si ho és, per rebre la notificació cal nivell de signatura 4 i no s’admet amb contrasenya, amb el que en el nostre ajuntament gairebé no podem fer servir l’e-notum en contractació. Fa pocs dies vau posar una entrada dient que ara ja no calia dit nivell i es podia fer amb contrasenya. He fet una consulta i m’heu tornat a remetre a anteriors entrades poc clares però d’on es deduia que sí que calia i ens heu dit que ho consutaríeu. Curiosament he trobat una entrada del 2013 que deia que no calia per contractació la signatura reconeguda …. El problema ve, suposo, de que la Disp.Ad 16 del TRLLCSP exigeix signatura avançada per a actes i manifestacions de voluntat i seria llei especial. La nova llei de procediment admet a art. 9 sistema d’identificació amb clau concertada, entre altres. Potser podríem considerar que rebre una notificació no és acte o manifestació de voluntat? o que l’art. 11 Llei Procediment diu que sols cal signatura per a determinades coses, entre les que no s’inclou rebre notificacions i, per tant, n’hi ha prou amb la identificació.
  És que si no ho interpretem així, és impossible fer notificacions electròniques en contractació. Amb la nova llei de procediment, és obligatori fer.les en contractació? o per la llei especial de contractació regiria el “podran” de la Disp Ad. 15 i les Directives?
  És urgent que algú aclareixi el tema: podem fer les notificacions elec de cocntractació amb constransenya i, per tant, l’aplicació e-notum ja no ens ha de demanar si és de contractació?

  • Pep Morillas ha dit:

   Bon dia Mariona.
   Tots els dubtes que facin referencia a contractació, els hauríeu de remetre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
   L’eNOTUM et permet notificar amb diferents mecanismes d’identificació i d’accés. És el procediment el que obliga a mantenir un determinat nivell de seguretat, no l’eNOTUM

 • Sònia Oliveras ha dit:

  Bon dia,
  usant l’eNotum quin dels sistemes que indica la llei usem per notificar:
  1) Comparaixença en seu o
  2) adreça electrònica habilitada única?
  Gràcies.

 • Sònia Oliveras ha dit:

  Bon dia de nou,
  hi ha data d’implementació d’aquestes modificacions?
  Mentrestant heu identificat alguna solució comuna per enviar notificacions a persones interessades sense adreça electrònica?
  Gràcies.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *