S’ha publicat la proposta de resolució provisional de la convocatòria de plans de foment territorial del turisme 2016

blanes-1402761__180

S’ha publicat la proposta provisional de la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme 2016, al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Les persones proposades com a beneficiaris de la subvenció i que consten a l’annex 1, han de presentar en el termini de deu dies de la publicació de la present proposta de resolució provisional (límit 8 d’octubre de 2016), el document d’acceptació/renuncia i/o reformulació de la subvenció.

L’esmentat document el podeu obtenir a EACAT i concretament a l’apartat de Tràmits/ Departament d’Empresa i Coneixement/EMC-Plans de Foment Territorial del Turisme 2016, acompanyat de la documentació següent:

  1. a. Full de domiciliació bancària
  2. b. Certificat del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social, en el cas que no s’hagi autoritzat el Departament d’Empresa i Coneixement per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles del Catàleg de dades i documents electrònics.